Български
Английски

Active FUEL

Active FUEL е горивен хипер активатор. Той намлява разхода на гориво, подобрява работата на двигателя, увеличава неговата мощност, удължава експоатационния период и значително подобрява екологичните параметри на изгорелите газове.

За Active FUEL

За Active FUEL
Active FUEL е разработен от международна инженерингова компания, специализирана в сферата на двигателите с вътрешно горене.
Active FUEL активира горивото, като следи дебита му и динамично променя параметрите на реактора за постигане на оптимална йонизация. Ускорява горивния процес и подобрява работата на двигателя.
Active FUEL значително повишава екологичните параметри на изгорелите газове, намалява саждите в димните газове за дизел и бензин. Active FUEL увеличава мощността при динамични натоварвания и намалява разхода на гориво в зависимост от химическия състав на горивото. Предизвиква уедряване на сярата в дизеловото гориво до размери над 5мкм, което позволява при необходимост тя да бъде уловена във филтър. Това води до допълнително намаляване на серните окиси в изгорелите газове и удължава експлоатационния период на двигателя.
Active FUEL е разработен за широка гама двигатели с вътрешно горене за автомобили, камиони, строителна техника и механизация, земеделска техника и механизация, локомотиви, кораби и друга специализирана транспортна техника.
Устройството отговаря на международните стандарти по ISO 16750.
Active FUEL официално се представлява и разпространява от Eco Power Systems LTD.
Active FUEL_1
Active FUEL_2
Active FUEL_3

Постигнати резултати

  • Намалява разхода на гориво между 9% и 16%
  • Увеличава мощността до 15%
  • Подобрява динамичните показатели до 9%
  • Осигурява устойчива работа с нискокачествено гориво
  • Намалява саждите в димните газове (дизел) – до 55%
  • Намалява CO в изгорелите газове (бензин) – до 30%
Повече
  • Copyright © 2016
    Eco Power Systems